VET Archieven - Utilities

De ACM vindt dat de rol van de netbeheerder en het netwerkbedrijf alleen uitgebreid moet worden als daartoe duidelijk aanleiding is.

De Minister van Economische Zaken heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) advies gevraagd over de mogelijkheid om de rol van de netbeheerder en het netwerkbedrijf uit te breiden. Die mogelijke uitbreiding is een onderdeel van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET). De Minister wil weten hoe de ACM hier vanuit haar rol als toezichthouder tegenaan kijkt. De Minister heeft deze vraag aan de ACM gesteld met het oog op de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel VET.

Uitbreiding alleen als dat echt nodig is

De ACM vindt dat de rol van de netbeheerder niet te snel moet worden uitgebreid. Uitbreiding kan volgens de ACM als het publieke belang van ‘goed netbeheer’ dat rechtvaardigt. Daarnaast is het denkbaar dat de netbeheerder de rol tijdelijk krijgt. Dat kan gebeuren als de markt een activiteit niet oppakt en betrokkenheid van de netbeheerder gewenst is. Voor netwerkbedrijven is de ACM kritisch over uitbreiding van het werkveld, omdat dit op lange termijn negatieve gevolgen kan hebben voor goede marktwerking en goed netbeheer.