WEC Archieven - Utilities

De Noordzee zal opnieuw een cruciale rol spelen in de energietransitie van Noordwest-Europa. Althans, dat meldt een nieuw rapport van de Nederlandse ledencommissie van de World Energy Council. Volgens de makers van het rapport ontsluit met name de inzet van groene waterstof het volledig potentieel van de offshore windparken.

De roep om schone energie in Europa neemt toe en volgens het WEC zal de Noordzee een cruciale rol spelen bij het zoeken naar efficiënte routes die de grootschalige energietransitie mogelijk maken die nodig is om de doelen van Parijs te bereiken.

‘De focus van de energiesector is de afgelopen jaren gericht op windopwekking op de Noordzee en de capaciteit neemt snel toe’, aldus Jeroen van Hoof, voorzitter van de Nederlandse commissie van de World Energy Council. ‘Er moeten echter dringend verschillende paden worden bewandeld om de gegenereerde stroom efficiënt bij de eindconsument te krijgen. Deze urgentie wordt niet alleen gedreven door de tijdpaden die zijn vastgelegd in de akkoorden van Parijs, maar ook door uitdagingen in het energiesysteem zoals de opslag van energie. Hetzelfde geldt voor de  decarbonisatie van de in de havens geconcentreerde industrie- en transportsector.’

Elektronen en moleculen

Het rapport ‘Bringing North Sea Energy Ashore Efficiently’ neemt de snel toenemende offshore windcapaciteit op de Noordzee als uitgangspunt. De toenemende vraag naar duurzame energie in de landen rondom de Noordzee vraagt om verschillende oplossingen en technologieën om de energie zo efficiënt mogelijk bij de consument  te krijgen tegen de laagste kosten.

De studie kijkt naar twee gestileerde routes: de elektronen (kracht) en de moleculenroute, met een specifieke focus op waterstofgeneratie (power-to-gas). De studie toont aan dat een combinatie van beide routes nodig zal zijn om de uitdagingen van de klimaatverandering in de toekomst het hoofd te bieden. Om een betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Noordwest-Europa te creëren, is een hybride systeem van (groene) stroom en (groene) waterstof van groot belang.

Grote investeringen

‘Hoewel de energiekosten op de Noordzee enorm zijn, zijn de financiële en maatschappelijke opbrengsten van investeringen ook erg groot’, zegt chief economist Jan Willem Velthuijsen van PwC. ‘Volgens onze modellering zou de waterstoftoekomst in 2030 kapitaalinvesteringen vereisen in de ordegrootte van 5 tot 7,5 miljard euro tot 2030 en in de orde van grootte van 27 tot 37 miljard euro tot 2050. Het grootste deel van deze investering moet worden gedaan in elektrolysecapaciteit. De resulterende hoeveelheid energie zou voldoende zijn om ongeveer 12,5 procent van de energievraag in de industriële sectoren van de Noordzeelanden in 2050 te dekken.’

Vergeleken met de huidige gemiddelde CO2-emissies zou een dergelijke overschakeling naar groene waterstof jaarlijks ongeveer 32 megaton CO2-besparingen opleveren. Vanwege het grootschalige karakter van de benodigde investeringen, is internationale samenwerking nodig om het volledige potentieel van de Noordzee te benutten. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Denemarken en Noorwegen staan centraal in het rapport.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport:

  • Het definiëren van de rol van de publieke en de private sector is belangrijk. Regeringen moeten doelen rond duurzaamheid definiëren en eventuele contraproductieve regelgeving opschonen. Particuliere marktpartijen kunnen dan hun creativiteit en vaardigheden gebruiken om effectieve, betaalbare technische en economische oplossingen te ontwikkelen.
  • Als de huidige generatie de op de Noordzee ontwikkelde energie kan vormen, zal de volgende generatie kunnen genieten van de vruchten van een schonere, goedkopere en veiligere energievoorziening dan de onze.
  • De volgende Europese generatie kan gebruik maken van de technologische knowhow die zich heeft opgedaan bij de ontwikkeling van deze systemen die waarschijnlijk ook naar de rest van de wereld kunnen worden geëxporteerd.