Taqa wil Gasopslag Bergermeer uitbreiden - Utilities
nieuws

Taqa wil Gasopslag Bergermeer uitbreiden

Publicatie

6 nov 2018

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

aardgas, uitbreiding

Taqa wil meer gas kunnen opslaan in Gasopslag Bergermeer. Daarvoor wil het bedrijf de druk van 133 bar verhogen naar 150 bar. Door het verhogen van de druk ontstaat een uitbreiding van de opslagcapaciteit, waardoor er meer aardgas in het leeg geproduceerde reservoir kan worden opgeslagen.

Door de uitbreiding kan Taqa efficiënter gebruik maken van de gasopslag omdat deze destijds al is ontworpen en gebouwd voor een druk van 150 bar. Om de capaciteit te verhogen zijn geen werkzaamheden aan installaties of locaties nodig.

Naast economische voordelen heeft deze uitbreiding volgens Taqa ook een maatschappelijke reden: de leveringszekerheid van het Nederlandse aardgassysteem. Met een verruiming van de capaciteit zou de Gasopslag Bergermeer kunnen voorzien in de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 3 miljoen Nederlandse huishoudens. Dit is belangrijk omdat de binnenlandse gasproductie op termijn terugloopt terwijl er voorlopig nog behoefte zal blijven aan gas als energiebron.

Vergunningen

In de afgelopen maanden heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich gebogen over de vraag of er mogelijk belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu wanneer er meer gas zou worden opgeslagen in de Gasopslag Bergermeer. Het ministerie heeft geoordeeld dat dit niet het geval is, wat betekent dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld.

Taqa gaat nu het verzoek indienen bij het ministerie om de bestaande vergunningen daadwerkelijk te wijzigen.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West