TenneT start veldonderzoek kabeltracés offshore windparken - Utilities
nieuws

TenneT start veldonderzoek kabeltracés offshore windparken

Publicatie

6 sep 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Doordat TenneT is aangewezen als netbeheerder op zee, kan er ruim voor de tenders voor de windmolenparken worden gestart met de voorbereidingen. Voor de aansluiting van de geplande windparken voor de Hollandse Kust (zuid) worden op dit moment verschillende tracéalternatieven onderzocht. Eén tracéalternatief voorziet in een aansluiting op Wateringen en twee andere in een aansluiting op de Maasvlakte.

 

Alternatieve kabelroutes

Marco Kuijpers, senior manager Offshore NL  bij TenneT vertelt: "Om de doelen van het Energieakkoord te halen is het belangrijk dat we nu alle mogelijke voorbereidingen treffen. Als na de zomer bekend is welk tracéalternatief de voorkeur heeft, hebben we onze tijd hard nodig, voor we daadwerkelijk overgaan tot  het aanleggen van de netverbinding. Vandaar dat we nu al starten met het veldonderzoek."

 

Veldonderzoeken

De veldonderzoeken op land worden uitgevoerd door Tauw. Tauw onderzoekt onder meer de samenstelling, kwaliteit en gedrag van de bodem. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van de verbinding en vinden naar verwachting plaats in de maanden juli en augustus van dit jaar. Het zijn dus geen voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de verbinding.

 

Naar verwachting zullen de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu na de zomer een keuze maken voor het voorkeursalternatief van het kabeltracé, waarna er gewerkt wordt aan het ontwerp inpassingsplan en de aanvraag van de benodigde vergunningen. Vermoedelijk worden de ontwerp besluiten medio 2017 gepubliceerd. De aanleg van de aansluiting start naar verwachting vanaf 2018.

 

3,5 miljoen huishoudens

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windparken voor de Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt, bestaande uit twee verbindingen van elk 700 megawatt. Eén van beide verbindingen ligt in een strook die nog niet is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. De realisatie van die 700 megawatt-verbinding (platform en bijbehorende kabels) is daarmee afhankelijk van Rijksstructuurvisie windenergie op zee. Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 megawatt. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.