Topsector Energie scoort slecht - Utilities
nieuws

Topsector Energie scoort slecht

Publicatie

9 okt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CBS, Topsector Energie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht de bijdrage van de negen topsectoren voor de Nederlandse industrie. De topsector Energie is in dit rijtje een negatieve uitschieter. De toegevoegde waarde van die topsector nam sinds 2015 met twintig procent af. De grootste oorzaak daarvan is de teruglopende exploitatie van aardgas. 

De negen door het kabinet aangewezen topsectoren namen in 2015 een kwart van het bruto binnenlands product voor hun rekening. Ze droegen vooral sterk bij aan de export en aan de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Keerzijde is dat de topsectoren ook meer CO2 uitstoten, blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het CBS.

Van de totale uitvoer van goederen uit Nederland kwam bijna veertig procent voor rekening van een van de sectoren die als toonaangevend worden beschouwd. De topsectoren waren verantwoordelijk voor bijna drie kwart van alle R&D-uitgaven, maar ook voor bijna drie kwart van de broeikasuitstoot.

Productiewaarde

De totale productiewaarde van de topsectoren nam tussen 2010 en 2016 toe met twaalf procent tot 446 miljoen euro. De economie als geheel groeide in die periode met acht procent. Als gekeken wordt naar de toegevoegde waarde, de productiewaarde min elders ingekochte producten en diensten, groeien de topsectoren juist minder hard dan de economie als geheel. De toename sinds 2010 is bij topsectoren vier procent en bij de hele economie acht procent.

Topsector Energie

Van de afzonderlijke topsectoren is de toegevoegde waarde het sterkst gegroeid bij ‘Life sciences & health’ en ‘Agri & food’, beide met ruim twintig procent. Negatieve uitschieter is de sector energie, waar de toegevoegde waarde met bijna twintig procent afnam. De terugloop in de energiesector is te verklaren doordat er veel bedrijven in zitten die zich richten op aardgas. De overheid heeft de exploitatie daarvan in de gemeten jaren sterk teruggebracht.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de topsectoren nam tussen 2010 en 2016 toe met 43.000 naar 1,4 miljoen arbeidsjaren. De helft van de banengroei komt voor rekening van de sector hightechsystemen en -materialen. In deze sector werken 467.000 mensen, waarmee het de grootste banenmachine van de negen is. In de creatieve industrie en de energiesector trok de werkgelegenheid ook sterk aan. In de transport en logistiek verdwenen juist zeventienduizend banen.

Fotocredit: Shell
Bron: CBS

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West