Uniper en Engie trekken zich terug uit CCS-pilot - Utilities
nieuws

Uniper en Engie trekken zich terug uit CCS-pilot

Publicatie

28 jun 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

engie, EZ, Uniper

De energiebedrijven Uniper en ENGIE  hebben de minister van Economische Zaken laten weten zich met ingang van 15 september van dit jaar terug te trekken uit het project ROAD. Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject, afgekort ROAD, is een initiatief van ENGIE en Uniper en beoogt om bij één van de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte een grootschalig demonstratieproject voor de afvang en opslag van CO2 onder zee te realiseren.

Minister Henk Kamp: “Op dit moment is  zes procent van de energie die we gebruiken, afkomstig van duurzame bronnen zoals wind en zon. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot veertien procent in 2020 en zestien procent in 2023. Dat betekent echter ook dat dat we ruim tachtig procent van de energie die we gebruiken de komende jaren nog afkomstig is van fossiele brandstoffen. Dit gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Naast het stimuleren van duurzame energie, zet het kabinet daarom ook in op het reduceren en opvangen van CO2. Het kabinet acht deze ontwikkeling onmisbaar voor het realiseren van de klimaatdoelen. Het is daarom van belang de ontwikkeling van de opvang en opslag van CO2, ook wel CCS genoemd, te blijven stimuleren. Hiervoor zijn grootschalige demo-projecten nodig. Ik betreur het dan ook dat Uniper en ENGIE hebben aangegeven zich per 15 september van dit jaar terug te trekken uit dit demonstratieproject. Maar de inspanningen rond het ontwikkelen van CCS gaan onverminderd door.’

Kamp geeft verder aan dat de periode tot 15 september zal worden gebruikt om alternatieven te inventariseren. Dit zal voornamelijk door het Havenbedrijf Rotterdam worden gedaan. Wanneer Uniper en ENGIE zich per 15 september officieel terugtrekken, zal gekeken worden of juridische stappen kunnen worden gezet om eventueel te veel betaalde subsidie terug te vorderen.’

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West