Utrecht wil aardwarmte inzetten voor energievoorziening - Utilities
nieuws

Utrecht wil aardwarmte inzetten voor energievoorziening

Publicatie

21 dec 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

energie, energietransitie

Engie wil met hulp van onder andere de provincie en gemeente Utrecht aardwarmte inzetten voor de Utrechtse energievoorziening.

Daarvoor wordt binnenkort een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) ingediend om te starten met onderzoek naar de winning van aardwarmte met een maximum van 3000 meter. Als het Rijk investeert, dan dragen gemeente en provincie Utrecht elk drie ton bij aan het demonstratieproject.

Tot dusver is volgens Engie weinig bekend over de samenstelling van de aardlagen van Utrecht. De onderzoekers maken eerst een analyse van bestaande gegevens van de ondergrond. Als die veelbelovend is, wordt een proefboring gedaan. Als deze proefboring aantoont dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord kan, vragen de partijen toestemming aan het Rijk om over te gaan tot exploiteren van de warmte. Mocht dit onderzoek niet leiden tot een aardwarmteproject dan is de opgedane openbare kennis waardevol. Half maart wordt bekend of de subsidie wordt toegekend en of het project door kan gaan.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West