VEMW: Energiebelasting verhoogd en verschoven naar aardgas - Utilities
nieuws

VEMW: Energiebelasting verhoogd en verschoven naar aardgas

Publicatie

21 sep 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

aardgas

Belangenvereniging voor de energie- en watergrootverbruikers VEMW bespeurt zowel een verhoging in de energiebelasting als een verzwaring van de belasting op aardgas. De verschuiving past bij de vergroening die het kabinet voor ogen heeft.

De Energiebelasting wordt, volgens de Miljoenennota die het Kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, in 2019 verhoogd met 410 miljoen euro. De belastingen op Milieugrondslag nemen daardoor toe van 5,5 naar 5,9 miljard euro. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van tweehonderd miljoen euro van belasting op elektriciteit naar aardgas.

Deze maatregel past in de vergroening die het Kabinet voor ogen heeft. Door aardgas (fossiel) zwaarder te belasten ten gunste van elektriciteit zouden duurzame oplossingen als warmtepompen en aardwarmte gestimuleerd worden.

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op fossiele  energie (aardgas) gaat omhoog. De eerste schijf, 0-170.000 kuub stijgt met drie cent per kuub op 26,001 cent per kuub. De belasting op schonere energie, ofwel elektriciteit, gaat omlaag. De eerste schijf, 0-10.000 kilowattuur stijgt met 0,72 ct per kilowattuur op 10,458 cent per kilowattuur.

Zodra de belastingtarieven definitief en bekend zijn voor alle schijven zal VEMW de nieuwe tarieven verwerken in haar rekenmodule, zodat VEMW-leden kunnen uitrekenen hoeveel belasting ze zullen afdragen aan de fiscus over 2019.

 

Bron: VEMW

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West