VEMW op de bres voor groene stroom - Utilities
nieuws

VEMW op de bres voor groene stroom

Publicatie

22 jun 2017

Categorie

Soort

nieuws

Tags

CEP, Europees Parlement, GVO, VEMW

VEMW stuurde een brief aan het Europees Parlement waarin zij haar zorgen uit over de plannen van de Europese Commissie (EC) inzake garanties van oorsprong. De EC stelt via het Clean Energy Package voor om spelregels voor Garanties van Oorsprong fors te wijzigen. De Wijzigingen hebben grote gevolgen voor bedrijven die duurzame energie inkopen of zelf opwekken. VEMW heeft het Europees Parlement van de problemen op de hoogste gesteld en concrete suggesties gedaan voor een oplossing.

Het Clean Energy Package (CEP) moet Europa’s brede energiestrategie worden, die richting geeft aan het Europese Energie- en klimaatbeleid tot 2030. Het CEP is een omvangrijk pakket is een verzameling van gewijzigde richtlijnen en verordeningen inzake energie. De bestaande Richtlijnen en verordeningen voor elektriciteit, hernieuwbare energie (RES), energie-efficiëntie (EED) en toezicht (ACER) worden ingrijpend aangepast.

Garanties van oorsprong

Een energiegebruiker heeft twee mogelijkheden om zijn energievraag te verduurzamen: zelf hernieuwbare energie opwekken of de behoefte vergroenen door de inkoop van gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit of groen gas. De certificering gebeurt met zogenaamde ‘Garanties van Oorsprong’ (GVO), waarin de duurzame herkomst ondubbelzinnig, controleerbaar en rapporteerbaar is vastgelegd. De Commissie stelt met een wijziging van de richtlijn voor hernieuwbare energie voor om de koppeling van energie en GvO’s los te laten. Projecten waarvoor subsidie is verleend door een lidstaat krijgen niet langer zelf de GvO’s toegekend. Die GvO’s gaan naar de lidstaat. Door de lidstaten te verplichten om die GvO’s vervolgens te laten veilen moet er volgens de Commissie een transparante marktprijs voor GvO’s ontstaan. Daarmee wordt teven voorkomen dat producenten dubbel gecompenseerd worden.

Probleem

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘Het voorstel van de Commissie is onnodig en belemmert de groei van duurzame energie in Nederland. De tendersystematiek zoals die wordt gehanteerd in de SDE+ zorgt namelijk voor concurrentie en voorkomt daarmee al dubbele compensatie. Het voorstel leidt er toe dat de opbrengsten van de veiling niet direct in de markt komen en neerslaan op de verduurzamingsprojecten zelf , maar bij de lidstaat. Die lidstaat kan er voor kiezen om subsidies mee te financieren. Echter, ook de GvO komt niet langer terecht bij het project. Daarmee ontstaat een belemmering voor de realisatie van projecten zoals het windturbinepark Krammer (Zeeland), waarin een consortium van bedrijven (AkzoNobel, DSM, Philips en Google) elektriciteit en de GvO’s te kopen met een afname garantie van vijftien jaar. Ook een langjarig contract voor de inkoop van groene stroom, zoals de NS gebruikt, en projecten van bedrijven om op hun bedrijfslocatie zelf duurzame energie willen produceren zijn niet langer mogelijk wanneer de EC haar zin krijgt’

Oplossing

Grünfeld: ‘VEMW erkent dat de marktwaarde van GvO’s de kosten voor de overheid om duurzame energie te subsidiëren laag kan houden. Ook onderschrijft VEMW het idee dat een overstimulering van duurzame energie moet worden voorkomen. Het huidige voorstel van de commissie heeft echter negatieve implicaties voor duurzame energie projecten en verlaagt in Nederland de transparantie. VEMW roept daarom het Europees Parlement op om het voorstel van de Europese Commissie te amenderen door de verplichte veiling te schrappen, bestaande contracten en projecten buiten schot te laten en lidstaten te verplichten om de waarde van GvO’s mee te nemen wanneer subsidie wordt verleend.’

 

Op de site van VEWM is de brief te lezen

Fotocredit: Siemens
Bron: VEMW

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West