VEMW richt taakgroep warmte op - Utilities .nl
nieuws

VEMW richt taakgroep warmte op

Publicatie

27 dec 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

VEMW, warmte

Verduurzaming van de warmte- en stoomvraag via voorzieningen die betrouwbaar en betaalbaar zijn. Dat is niet alleen een grote maar ook een ingewikkelde uitdaging om de uitstoot van CO2 met 80-95 procent terug te dringen in 2050. Een radicale verlaging van de CO2-voetafdruk van het energiegebruik en de energieproductie van de bedrijven kan niet gerealiseerd worden zonder transitie van de warmtevraag. Aanleiding voor VEMW om een Taakgroep Warmte op te richten om kennis en expertise van leden te delen voor het initiëren, ondersteunen en faciliteren van de belangenbehartiging gericht op die transitie.

Warmte is de belangrijkste energiedrager in de industrie (hoge druk stoom) en de gebouwde omgeving (lage temperatuur warmte). Van het totale Nederlandse energiegebruik van 2670 petajoule (PJ) in 2012 werd 1200 PJ verbruikt door de industrie. Ruim de helft (670 PJ) daarvan is ingezet voor de industriële hoge temperatuurwarmte, grotendeels gedekt door de inzet van aardgas (9,9 miljard m3). In de gebouwde omgeving (huishoudens, zakelijke gebouwde omgeving) wordt zo’n 740 PJ ingezet met een aardgasverbruik van meer dan 10 mrd m3. In 2013 is slechts 3,6 procent van de warmtevraag duurzaam geproduceerd en daarnaast is circa 5 procent van de totale warmtevraag gedekt door restwarmtebenutting. In het position paper “Samen op weg naar minder” (juni 2016) heeft VEMW aangegeven dat voor de realisatie van een koolstofarme energievoorziening een trendbreuk nodig is: een radicale verlaging van de CO2-voetafdruk van energiegebruik en energieproductie van (energie-intensieve) bedrijven in Nederland.

Taakgroep Warmte

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘in ons position paper hebben we geconcludeerd dat er geen sprake is van een ‘one size fits all’ oplossing. Voor een succesvolle aanpak van de gigantische uitdaging moet het vertrekpunt de behoefte aan warmte zijn. Vanuit dat vertrekpunt kan gerichter gekeken worden hoe die behoefte op een duurzame, betrouwbare en betaalbare manier ingevuld kan worden en wat daarvoor nodig is. Daarvoor is een nieuwe, eigenstandige taakgroep nodig. Wij zijn verheugd dat Remko Ybema (AkzoNobel) beschikbaar is om de nieuwe taakgroep voor te zitten.’

Meer informatie op: www.vemw.nl

 

Bron: VEMW

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West