Voerfabrikant bouwt biomassacentrale in Lochem - Utilities
nieuws

Voerfabrikant bouwt biomassacentrale in Lochem

Publicatie

6 aug 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

biomassa

Voerfabrikant ForFarmers Nederland gaat een biomassacentrale in Lochem bouwen. Bijna de hele energiebehoefte voor stoomproductie van de voerfabriek in Lochem kan door de installatie worden geleverd.

ForFarmers biedt complete voeroplossingen voor de (biologische) veehouderij. De grondstof voor de biomassacentrale komt van houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek. De centrale gaat stoom produceren die nu nog met aardgas wordt opgewekt. Op jaarbasis verbruikt de fabriek in Lochem 1,8 miljoen kubieke meter aardgas dat na de ingebruikname van de biomassacentrale vrijwel volledig wordt vervangen door de verbranding van houtsnippers. De centrale produceert ook circa 1 miljoen kilowattuur elektriciteit en voorziet daarmee voor een klein deel in de elektriciteitsbehoefte van de fabriek. De investering voor de biomassacentrale bedraagt 4,8 miljoen euro en de verwachting is dat ze per 1 april 2019 operationeel is.

Door verbranding van de houtsnippers wordt het water in de stoomketel van de biomassacentrale verhit. De stoom die daardoor ontstaat, wordt door de naastgelegen fabriek gebruikt om de grondstoffen te persen tot veevoerbrokken. Afhankelijk van de energiewaarde van de houtsnippers is er jaarlijks zo’n 7000 ton houtsnippers nodig.

Intentieverklaring

Door de biomassacentrale realiseert ForFarmers volgens eigen zeggen een afname van 95 procent van de CO2-footprint van de geproduceerde stoom in de voerfabriek in Lochem ten opzichte van stoomproductie met behulp van fossiel aardgas.

Voor de bouw van de biomassacentrale is een intentieverklaring ondertekend met Coöperatie Streekhout Achterhoek. Hierin werken de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, private partijen, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen in de productie en afzet van biomassa. De genoemde partijen verwerken naar schatting ruim de helft van het hout en de houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West