VoltaChem zoekt hightech electrolyzerleveranciers - Utilities
nieuws

VoltaChem zoekt hightech electrolyzerleveranciers

Publicatie

15 mrt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

ECN, Voltachem, waterstof

Shared Innovation Program VoltaChem is op zoek naar bedrijven die technologie in huis hebben om de levensduur van componenten in een electrolyzer te verbeteren. Partner ECN biedt zijn electrolyzer teststation aan voor deze bedrijven om de levensduur van deze componenten te testen.

Met een electrolyzer kun je waterstof maken uit water met behulp van elektriciteit. De behoefte aan waterstof stijgt de komende jaren sterk. Niet alleen vanuit de transportsector, maar ook vanuit de chemische industrie. Alle reden dus om samen te werken aan een concurrerende electrolyzer.

VoltaChem’s Power-2-Hydrogen expert Arend de Groot die binnen VoltaChem verantwoordelijk is voor de Power-2-Hydrogen programmalijn licht toe welke concrete kansen er liggen voor de Nederlandse hightech maakindustrie. ‘VoltaChem werkt aan de elektrificatie van de chemische industrie. Bij ECN hebben we sinds kort een uniek electrolyzer teststation staan dat levensduurtesten kan uitvoeren.

De levensduur bepaalt hoe succesvol een electrolyzer is. Op dit moment zorgen dure materialen zoals iridium voor de katalysator of edelmetaalcoatings om corrosie te voorkomen voor een lange levensduur. Met langeduurtesten en testen waarbij de degradatie gericht wordt versneld, willen we nu onderzoeken welke alternatieve componenten geschikt zijn om de kosten van de electrolyzer te verlagen, de efficiëntie te verhogen, en dat alles bij een gelijkblijvende of zelfs langere levensduur. We kunnen dit niet alleen en daarom zoeken we bedrijven die technologie in huis hebben om betere electrolyzer-componenten te produceren. Wij kunnen bedrijven helpen om componenten op basis van hun technologie te ontwikkelen en samen met hen de componenten te testen’.

Onafhankelijk

Waarom zouden hightech componentenleveranciers hun materialen eigenlijk niet direct laten testen bij hun (potentiële) klant: de electrolyzerfabrikant? ‘Dat heeft te maken met twee zaken’, legt De Groot uit. ‘Ten eerste weten de fabrikanten dat levensduur van componenten het belangrijkste is. Ze zijn dus alleen geïnteresseerd in componenten waarvan de levensduur al aangetoond is. En ten tweede is de architectuur van de cel waar de component in moet passen, vaak fabrikant-specifiek. Als je dus een materiaal getest wilt hebben dat toepasbaar moet zijn in verschillende soorten electrolyzers en als je op gelijkwaardige voet inzicht wilt krijgen in de resultaten, dan zal je de test dus uit moeten laten voeren door een onafhankelijk platform dat werkt volgens het principe van open innovatie. Dat is exact wat VoltaChem biedt. Een groot voordeel is dat de componentenleveranciers bij succesvolle, gestandaardiseerde testen een goed verhaal hebben richting hun potentiële klanten, de electrolyzerfabrikanten. Een win-win-situatie dus voor alle partijen.’

 

‘Electrolyzer fabrikanten zoals Siemens, Hydrogenics en ITM richten hun inspanningen vooral op het integreren van de electrolyzer stack in een compleet systeem. Cel- en stackontwikkeling vindt voor een belangrijk deel plaats met toeleveranciers van sleutelcomponenten als membranen, katalysatoren en separatorplaten. Uiteindelijk zit de toevoegde waarde van de electrolyzer met name in de toegeleverde functionele elementen. Daarom is het voor Nederland met zijn sterke hightech maakindustrie interessant zich als toekomstige toeleverancier te positioneren’, aldus De Groot.

VoltaChem heeft een helder beeld van welke innovaties er nodig zijn. Zo zouden de titanium platen tussen de elektrolysecellen moeten worden vervangen door andere corrosiebestendige materialen of slimme composietoplossingen. Ook zoekt de branche nog naar oplossingen die het oversteken van gassen (zuurstof/waterstof) door de polymeermembranen verminderen, bijvoorbeeld door toepassing van andere protongeleidende polymeren of gebruik van dunne lagen.

Ook de huidige titanium ‘current collector’ laag, zou moeten worden herontworpen. Deze zou een goede elektrische geleiding moeten hebben, maar moet tegelijkertijd het transport van gas en vloeistof zo min mogelijk hinderen. Als laatste zijn er alternatieven nodig voor de dure ruthenium/iridium-katalysatoren die worden gebruikt om water in protonen en zuurstof te splitsen.

 

Bron: ECN

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West