Waddenfonds steekt 11 miljoen in vergroening chemie - Utilities
nieuws

Waddenfonds steekt 11 miljoen in vergroening chemie

Publicatie

17 dec 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

waterstof

Het Waddenfonds investeert elf miljoen euro in vijf grootschalige projecten op het gebied van groene chemie en groene energie. Vier van deze projecten moeten het Chemiepark in Delfzijl verder vergroenen. Door het Waddenfonds is in totaal 44 miljoen euro beschikbaar voor verdere vergroening van de chemie in  de Eemsdelta.

Eén van de projecten waar het Waddenfonds in investeert, is de waterstofinstallatie die in Delfzijl wordt gebouwd. Met de toekenning van een subsidie van ruim vijf miljoen Euro steunt het Waddenfonds de plannen van Nouryon en Gasunie om op het Chemie Park op grotere schaal groene waterstof te produceren.

Nouryon

Partijen onderzoeken mogelijkheden voor een 20 megawatt waterelektrolyse-unit om duurzaam geproduceerde elektriciteit om te zetten in 30 miljoen kubieke meter groene waterstof per jaar. De waterstof kan worden ingezet voor de verdere verduurzaming van de chemische industrie, energievoorziening en mobiliteit. Een definitief investeringsbeslissing wordt eind 2019 verwacht. Nu wordt waterstof nog geproduceerd met energie afkomstig van aardgas. De verwachting is dat op jaarbasis de uitstoot van CO2 met 30 tot 45 kiloton gereduceerd wordt.

De totale investering bedraagt ruim dertig miljoen euro; het Waddenfonds gaat 5,2 miljoen euro bijdragen. Het resterende bedrag wordt geïnvesteerd door FCH-JU, Nouryon (voormalige Akzo Nobel) en Gasunie.

Waterstofinfrastructuur

Ook gaat er geld naar de aanleg van een waterstofinfrastructuur. Er komt een nieuwe waterstofleiding voor groene waterstof op het Chemiepark van Delfzijl. In eerste instantie worden zes chemiebedrijven op het netwerk aangesloten. De komende jaren moet een steeds groter deel van de chemische industrie gebruik maken van groene grondstoffen en duurzame energie. De verwachting is dat de waterstofleiding een belangrijke basis zal zijn voor de infrastructuur. Deze investering is drie miljoen euro, waarvan het Waddenfonds één miljoen bijdraagt. Groningen Seaports investeert de overige twee miljoen.

Restwarmte

In Delfzijl komt verder een restwarmteleiding, die ook gaat dienen als leiding voor plantaardige grondstoffen  tussen bedrijven. Met het transport van restwarmte tussen bedrijven kan bespaard worden op energie. Bovendien wordt de restwarmte niet meer geloosd in de Waddenzee. Daarnaast zorgt de leiding ervoor dat grondstoffen niet meer vervoerd hoeven te worden over de weg, waardoor de uitstoot van CO2 verminderd wordt. Samen met Groningen Seaports wordt in totaal 4,7 miljoen euro geïnvesteerd in deze restwarmteleiding, waarvan het Waddenfonds 1,8 miljoen euro voor zijn rekening neemt.

Zonlicht

Ook stopt het Waddenfonds geld in groene chemie uit CO2 en zonlicht. Dit project betreft onderzoek naar manieren om biomassa te produceren door middel van fotosynthese, met CO2 en water als grondstoffen. Uit de biomassa kunnen grondstoffen gewonnen worden voor de chemie. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, wordt een proefopstelling gebouwd in Delfzijl die 22 ton biomassa per jaar gaat produceren. De totale investering is bijna 2,4 miljoen euro. Het Waddenfonds gaat ruim één miljoen euro bijdragen. Het resterende bedrag wordt geïnvesteerd door het bedrijf Photanol.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West