Warmtevoorziening vraagt veel aardgas op de koudste dag sinds zes jaar - Utilities
nieuws

Warmtevoorziening vraagt veel aardgas op de koudste dag sinds zes jaar

Publicatie

1 mrt 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Met een effectieve etmaaltemperatuur van minus 10,9 graden Celsius is woensdag 28 februari tot nu toe de koudste dag sinds zes jaar gebleken. In dit etmaal heeft Gasunie Transport Services 453 miljoen kubieke meter gas getransporteerd (4,4 TWh energie).

Ter vergelijking: 4,4 TWh energie in één etmaal staat ruwweg gelijk aan de totale hoeveelheid elektriciteit die over een periode van tien dagen door Nederland wordt gebruikt. Het grootste deel van de getransporteerde hoeveelheid aardgas betrof laagcalorisch gas dat onder meer gebruikt wordt om woningen en gebouwen warm te houden. Met 335 miljoen kubieke meter in een etmaal was dit eveneens de grootste hoeveelheid in zes jaar.

De extra vraag naar laagcalorisch gas als gevolg van de koude wordt vooral opgevangen ondergrondse bergingen (Norg, Alkmaar, Zuidwending, Epe (D)) en de omzetting van hoogcalorisch (import)gas naar laagcalorisch door toevoeging van  stikstof. Op jaarbasis zet Gasunie nu al circa 26 miljard kubieke meter aardgas van hoog- naar laagcalorisch om.

Ongeveer 40 procent van het aardgas dat we in Nederland gebruiken is voor de verwarming van woningen en gebouwen.

Warmtevoorziening

De warmtevoorziening in Nederland leunt op dit moment voor ongeveer negentig procent op aardgas. Gasunie-CEO Han Fennema: ‘Deze koudeperiode onderstreept hoe belangrijk het is om niet alleen nú onze warmtevoorziening op orde te hebben, maar ook om actie te ondernemen naar een CO2-vrije warmtevoorziening voor de toekomst. 4,4 TWh is geweldig veel energie in één dag gepropt. De vervanging van aardgas door alternatieven is een omschakeling op een enorme schaal. In 2030 moet de energievoorziening in Nederland al de helft minder CO2 uitstoten, en in 2050 willen we een honderd procent CO2-neutrale energievoorziening hebben. Dat betekent alle hens aan dek om tijdig grootschalige alternatieven voor de warmtevoorziening beschikbaar te hebben.’

Toekomstverkenning

Gasunie heeft in een recente Verkenning van het energiesysteem berekend dat in 2050 de warmte voor onze huizen voor een kwart uit warmtenetten zal komen, voor veertig procent uit duurzame elektriciteit met warmte/koudeopslag, en voor 35 procent uit hybride warmtepompen in combinatie met  groen gas. CO2-neutrale elektriciteitscentrales op waterstof zorgen ondertussen voor balans en back-up in het stroomnet. Dat maakt de omschakeling tot een ongekende opgave, waarmee ook wij volop aan de slag zijn. Het besluit van de minister om de gasproductie uit het Groningen-veld verder te verminderen  vraagt om versnelling in de omschakeling.

Gasunie werkt momenteel aan verschillende projecten die helpen om in de warmtevraag van de toekomst te voorzien op een manier die het klimaat niet belast.

Warmtenetten

Een kwart van alle benodigde warmte in 2050 zal via warmtenetten moeten worden geleverd. Restwarmte en aardwarmte worden gebruikt voor het verwarmen van huizen, gebouwen en kassen. Het is voor de benutting van deze warmte belangrijk om snel een krachtige basisinfrastructuur te ontwikkelen waarop leveranciers van restwarmte en aardwarmte kunnen aansluiten. Gasunie werkt in de WarmteAlliantie Zuid-Holland samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, de provincie Zuid-Holland en Warmtebedrijf Rotterdam om dit in die regio te realiseren. Hiermee kan circa 1,3 miljard kubieke meter (vooral laagcalorisch) aardgas per jaar worden bespaard en wordt een CO2-reductie gerealiseerd van ongeveer 2 miljoen ton per jaar.

Groen gas en hybride warmtepompen

Door inzet van hybride warmtepompen heeft een woning veel minder warmte nodig. Het grootste deel van de tijd zorgt de elektrische warmtepomp voor de warmte. In koudeperioden, als de warmtepomp het niet goed meer kan bijbenen en veel stroom gaat vragen, springt een verwarmingsunit met groen gas bij. Zo worden kostbare verzwaringen van het elektriciteitsnetwerk voorkomen. Hybride warmtepompen zijn nu al een oplossing om de gasvraag te reduceren. Zij kunnen op termijn vooral voor bestaande woningen, waar extreme isolatie niet goed mogelijk is, uitkomst bieden.

Belangrijk wordt de ontwikkeling van voldoende aanbod van groen gas, dat op met hoog energetisch rendement verbrand kan worden. Er zijn nieuwe procedés nodig om straks op grote schaal groen gas beschikbaar te maken. Gasunie werkt in Noord-Holland aan twee verschillende technologieën die daaraan via vergassingstechnologie kunnen bijdragen: een efficiënte ‘droge’ vergassing, en een revolutionaire technologie voor vergassing van natte biomassa (‘superkritische watervergassing’).

Waterstof

Waterstof zal een sleutelrol gaan spelen in het toekomstige energiesysteem. Men schat dat bijna een vijfde van de totale energievoorziening in 2050 op waterstof gebaseerd zal zijn. Het zal in eerste instantie vooral grootschalig in de energievraag van industrieën kunnen voorzien, maar ook in die van duurzame mobiliteit en verwarming. Waterstof is ook belangrijk om de enorme hoeveelheden windenergie die op zee opgewekt gaan worden aan land te brengen, op te slaan en inzetbaar te maken in de energievoorziening.

Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.