Weer twaalf miljard SDE+ beschikbaar - Utilities
nieuws

Weer twaalf miljard SDE+ beschikbaar

Publicatie

6 dec 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

SDE, Wiebes

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) is opnieuw opengesteld. Er komt in het voorjaar van 2018 zes miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van zes miljard euro beschikbaar.

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het regeerakkoord, waar wordt ingezet op de meest kostenefficiënte oplossingen. Deelnemers aan de SDE+ worden geprikkeld zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van burgers en bedrijven. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

Windenergie op zee zonder subsidie

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. Ook gaf minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eerder aan dat de afvang en opslag van kooldioxide ook buiten de SDE+-regeling valt.

Na de tenders van de afgelopen jaren is wind op zee steeds goedkoper geworden. Mogelijk is er bij de komende tender zelfs helemaal geen subsidie meer nodig is. De eerstvolgende tender loopt van 15  tot en met 21 december. Marktpartijen kunnen een bod uitbrengen voor de realisatie van een windpark (zonder subsidie) in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II. Van 2 tot en met 18 januari loopt een tender voor de ontwikkeling van Kavel V van het windenergiegebied Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat.

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West