Wereldwijd gasverbruik groeit gestaag - Utilities
nieuws

Wereldwijd gasverbruik groeit gestaag

Publicatie

28 jun 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

aardgas, LNG

Waar Nederland afscheid denkt te nemen van aardgas, groeit het gasverbruik in de rest van de wereld. De gasanalisten van de IEA zien een sterke groei van de gasvraag in China en een grotere vraag vanuit de industrie. Stijgende leveringen van schaliegas vanuit de Verenigde Staten zullen bovendien de gasmarkt de komende jaren domineren.

De wereldwijde vraag naar gas zal volgens de International Energy Agency (IEA) groeien met een gemiddelde snelheid van 1,6 procent per jaar, en bereikt iets meer dan 4.100 miljard kubieke meter (bcm) in 2023, tegen 3.740 bcm in 2017, volgens het laatste jaarlijkse gasmarktrapport van het IEA, Gas 2018.

‘In de komende vijf jaar worden de mondiale gasmarkten hervormd door drie grote structurele verschuivingen’, zegt Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. ‘China zal binnen twee tot drie jaar ’s werelds grootste gasimporteur worden, de Amerikaanse productie en export zullen drastisch stijgen en de industrie vervangt energieopwekking als de leidende groeisector. Terwijl gas een mooie toekomst heeft, staat de industrie voor zware uitdagingen. De industrie is er met name bij gebaat dat gasprijzen betaalbaar blijven in vergelijking met andere brandstoffen in opkomende markten.

Gasverbruik China

De Chinese vraag naar gas zal naar verwachting met zestig procent groeien tussen 2017-2023, ondersteund door beleid gericht op het verminderen van lokale luchtverontreiniging door over te schakelen van steenkool naar gas. Alleen al China is goed voor 37 procent van de groei van de wereldwijde vraag in de komende vijf jaar en wordt de grootste importeur van aardgas in 2019, waarmee het Japan inhaalt. Het IEA voorspelt ook een sterke groei van het gasverbruik in andere delen van Azië, waaronder in Zuid- en Zuidoost-Azië, aangedreven door een sterke economische groei en inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Industrieel gebruik

Voor eindgebruikerssectoren zal de industrie de grootste bijdrage leveren aan de toename van de wereldwijde vraag naar gas naar 2023, waarbij ze het stokje overneemt van de energiesector. De verandering is vooral voorspeld in Azië en andere opkomende markten dankzij een hoger gasverbruik in industriële processen en als grondstof voor chemicaliën en meststoffen. Al met al is de industrie goed voor meer dan veertig procent van de groei van de wereldwijde gasvraag tot 2023, volgens het IEA, gevolgd door 26 procent voor elektriciteitsopwekking.

Schaliegas

Grote veranderingen zijn ook zichtbaar aan de aanbodzijde, met de groei van de gasproductie wereldwijd tot 2023, dankzij de aanhoudende Amerikaanse schalierevolutie. De meeste nieuwe leveringen in de VS zijn gericht op exportmarkten als LNG of via pijpleidingen.

LNG

LNG neemt geleidelijk een groter aandeel in de wereldwijde gashandel, vooral in Azië. De LNG-handel als aandeel van de totale gashandel zal naar verwachting stijgen van een derde in 2017 naar bijna veertig procent in 2023. Opkomende Aziatische markten zullen goed zijn voor ongeveer de helft van de wereldwijde LNG-import in 2023. Deze aanhoudende stijging van de LNG-markt zal aanzienlijke effecten hebben op handelsstromen, prijsstructuren en wereldwijde gasveiligheid.

De huidige golf van LNG-exportprojecten zal de liquefactiecapaciteit met twintig procent verhogen tegen 2023. Dit zal worden geleid door een toename van de productie van de Verenigde Staten, die goed is voor bijna driekwart van de groei van de totale wereldwijde LNG-uitvoer in de periode, gevolgd door Australië en Rusland. Een tekort aan nieuwe LNG-projecten na 2020 zou echter kunnen leiden tot een aanscherping van de LNG-markten. Gezien de lange doorlooptijd van dergelijke projecten, zullen in de komende jaren investeringsbeslissingen moeten worden genomen om te zorgen voor voldoende LNG-voorziening na 2023.

Hervormingen

Prijsconcurrentievermogen zal cruciaal zijn voor gas om een ​​stevige voet aan de grond te krijgen in opkomende markten. Dit vereist marktevoluties en hervormingen, zoals de ontwikkeling van handelsknooppunten, openstelling van downstreamcapaciteit voor concurrentie en eerlijke toegang tot infrastructuur.

Luchtkwaliteit

Verbetering van de luchtvervuiling zal een belangrijke motor zijn voor de vraag naar gas, met name in opkomende markten, en het vermogen van de industrie om zijn ecologische voetafdruk te verbeteren. Dit kan onder meer door de uitstoot van methaan te verminderen en de toepassing van koolstof-, afvang-, gebruik- en opslagtechnologie uit te breiden.

 

Bron: IEA

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West