West-Europese landen roepen op tot ambitieuze klimaatagenda - Utilities
nieuws

West-Europese landen roepen op tot ambitieuze klimaatagenda

Publicatie

26 apr 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CO2-emissiereductie, EU

De klimaatministers en hun vertegenwoordigers van Frankrijk, Nederland, Zweden, Finland, Portugal, Duitsland en Luxemburg willen dat het Europese klimaatbeleid ‘Paris Proof’ wordt. Deze landen die bijeenkwamen in Parijs, vinden het noodzakelijk dat in alle landen, en in het bijzonder in de Europese Unie, een ambitieuze langetermijnstrategie voor het klimaat wordt opgesteld en uitgevoerd, in lijn met de doelstellingen met de Overeenkomst van Parijs.

Uit de alarmerende wetenschappelijke analyse van klimaatverandering blijkt dat meer actie door alle landen dringend nodig is om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te halen. Het komende IPCC-rapport over temperatuurstijging tot 1,5 graad Celsius, zal dit onderschrijven. De groep landen vindt dat de Europese Unie haar leiderschap op het gebied van klimaat moet tonen door alle partijen te mobiliseren in de strijd tegen klimaatverandering.

De Europese Raad van regeringsleiders heeft op 22 maart de Europese Commissie opgeroepen om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 een langetermijnstrategie te presenteren. De Europese Commissie, ook aanwezig in Parijs, heeft een voorstel voor een dergelijke strategie toegezegd.

De verantwoordelijke bestuurders en vertegenwoordigers van Frankrijk (Brune Poirson), Nederland (Marcel Beukeboom, klimaatgezant), Zweden (Eva Svedling) Finland (Kimmo Tiilikainen), Portugal (Jose Mendes), Duitsland (Karsten Sach) en Luxemburg (André Weitenhaupt) vragen de Commissie te overwegen om het ambitieniveau in de Europese Unie te verhogen, met tussenliggende doelen. Het einddoel is een klimaatneutrale samenleving, in lijn met de Overeenkomst van Parijs. De landen committeren zich aan een aanpak hiervoor in hun eigen land, in alle sectoren.

Beukeboom: ‘Nederland wil vooroplopen bij de aanpak van het klimaatprobleem en zoekt daarbij nauwe samenwerking met andere lidstaten, op zoek naar mogelijkheden voor meer ambitieuze aanpak in Europa. Nederland heeft een nationaal klimaatdoel van 49 procent CO2-reductie in 2030 en zoekt kansen om het EU-doel te verhogen tot 55 procent.’

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West