Wiebes bekijkt SDE+ voor andere CO2-reducerende technieken - Utilities
nieuws

Wiebes bekijkt SDE+ voor andere CO2-reducerende technieken

Publicatie

14 sep 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CO2-reductie, energietransitie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat beantwoordt in een Kamerbrief een aantal vragen over de SDE+ subsidie. De minister gaf daarin ook aan te bekijken waar hij de SDE+ subsidie kan verbreden zodat ook andere CO2-reducerende technieken in aanmerking komen.

De aanvragen voor de voorjaarsronde zijn beoordeeld en de beschikkingen afgegeven. Tijdens de voorjaarsronde 2018 zijn in totaal 4.535 aanvragen ingediend met een totale bruto claim van 5,3 miljard euro. In totaal zijn 3.889 aanvragen positief beschikt met een bijbehorend verplichtingenbudget van 3,6 miljard euro. Indien alle projecten uit de voorjaarsronde volledig worden gerealiseerd, leveren zij 15,8 petajoule hernieuwbare energieproductie per jaar.

Zon-PV

Het overgrote deel van de positief beschikte projecten betreft zonne-energie (zon-PV) met 3.774 projecten tegen een maximale verplichting van ruim twee miljard euro. Verder zijn er enkele tientallen projecten positief beschikt voor de productie van energie uit biomassa voor elektriciteit en warmte, wind op land en meer en zonthermie. Voor gas uit biomassa, geothermie en waterkracht zijn enkele projecten toegekend.

Verbreding

Later in de brief haalt de minister een voor de industrie interessante kwestie aan. ‘Op dit moment bereiden wij conform het regeerakkoord de verbreding van de SDE+ voor zodat ook andere CO2-reducerende technieken in aanmerking komen. Ik heb toegezegd u te informeren over de planning. In de Kamerbrief over de SDE+ 2019 wordt u nader geïnformeerd over de voorgenomen verbreding. Ik zal deze brief nog dit jaar aan uw Kamer toesturen.’

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West