Wijzigingen in regel- en noodvermogen TenneT 2018 - Utilities
nieuws

Wijzigingen in regel- en noodvermogen TenneT 2018

Publicatie

9 okt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

TenneT

Per 1 januari 2018 wijzigt de inkoop van Regelvermogen en Noodvermogen op verschillende vlakken. Tot en met 2017 heeft TenneT een deel van haar behoefte aan noodvermogen gecontracteerd bij buurlanden. Uit analyse is gebleken dat de beschikbaarheid van cross-border transportcapaciteit niet voldoende garantie meer biedt dat dit noodvermogen ook daadwerkelijk in Nederland kan worden ingezet. Daarom wil TenneT met ingang van 2018 deze capaciteit additioneel in Nederland contracteren.

Tot en met 2017 contracteerde TenneT een deel van haar Noodvermogen-behoefte bij buurlanden. Uit analyse is gebleken dat de beschikbaarheid van cross-border transportcapaciteit niet voldoende garantie meer biedt dat dit Noodvermogen ook daadwerkelijk in Nederland kan worden ingezet. Dit is aanleiding om met ingang van 2018, deze capaciteit additioneel in Nederland te contracteren.

Bij het contracteren van capaciteit, gaat het om het totaal aan Frequency Restoration Reserve (FRR), de combinatie van Regelvermogen (aFRR) en Noodvermogen (mFRRda). De contracten vanaf 1 januari 2018 zullen op een andere manier worden gesloten. Voor zowel Regelvermogen als Noodvermogen wordt een prekwalificatie-procedure ingericht, op basis waarvan een raamovereenkomst voor een of beide producten gesloten kan worden met TenneT.

Contracttermijn

Per 1 januari 2018 worden weekcontracten geïntroduceerd. De volledige behoefte per kwartaal zal worden gecontracteerd in een nog vast te stellen verdeling van week-, maand- en kwartaalovereenkomsten. Aansluitingen met een aansluitvermogen groter dan 60 MW Per 1 januari 2018 kan onder voorwaarden Noodvermogen worden aangeboden met een aansluitvermogen groter dan 60 MW. Beschikbaarheid Noodvermogen dient per 1 januari 2018 gedurende minimaal 99 procent van de contractperiode beschikbaar te zijn. Langere periodes van niet-beschikbaarheid, waardoor de totale niet-beschikbaarheid hoger wordt dan één procent van de contractperiode, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud, zijn in overleg mogelijk.

Fotocredit: TenneT
Bron: TenneT

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West